Informacija o sastanku dijela Odbora s dekanicom i prodekanicom za znanost, održanog u utorak, 12. prosinca 2017. godine.

Objavljeno: 14. prosinca 2017.

 

Objavljena je Informacija o sastanku dijela Odbora s dekanicom i prodekanicom za znanost, održanog u utorak, 12. prosinca 2017. godine.


Zapisnici sa XIII. i XIV. sjednice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 11. prosinca 2017.

 

Objavljeni su:
Zapisnik sa XIII. sjednice Odbora od 3. studenog 2017. godine;
Zapisnik sa XIV. sjednice Odbora od 28. studenog 2017. godine;


Zapisnik sa sjednice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru od 14. rujna 2017. godine.

Objavljeno: 19. rujna 2017.

 

Objavljen je Zapisnik sa sjednice Odbora od 14. rujna 2017. godine.


IZVJEŠĆE o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2016./2017. godine

Objavljeno: 6. rujna 2017.

 

Objavljeno je Izvješće o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra akademske 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Znanstveno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je jednoglasno usvojilo ovo IZVJEŠĆE, na 165. sjednici održanoj 6. rujna 2017. godine.


REZULTATI o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2016./2017. godine

Objavljeno: 3. srpnja 2017.

 

Objavljeni su Rezultati o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Usporedni grafikoni skupnih podataka prikupljenih studentskim vrednovanjem nastavnog rada dostupni su i pri stranici Vrednovanja i rezultati.


Zapisnik sa sjednice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru od 31. svibnja 2017. godine.

Objavljeno: 5. lipnja 2017.

 

Objavljen je Zapisnik sa sjednice Odbora od 31. svibnja 2017. godine.


Studentsko vrednovanje (anketa) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 1. lipnja 2017.

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru u sklopu svojih aktivnosti, vezanih za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u 2017. godini, provest će on-line anketu za studentsko vrednovanje nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2016./2017. godine. Želimo doznati mišljenje naših kolegica i kolega studenata o nastavnom procesu, njihove prijedloge za poboljšanje i uključiti studente u ostvarenju zajedničkog nam cilja postizanja izvrsnosti.

Link do anketnog upitnika za svaki kolegij na koji su kolegica ili kolega student prvi put upisani u ovom semestru, nalazit će se od 1. do 15. lipnja 2017. godine u njihovom ISS profilu.

Anketa je anonimna. Ni na koji način se ne mogu povezati informacije o studentu s odgovorima koje daje.

Nadamo se da će se kolegice i kolege studenti odazvati u što većem broju kako bi rezultati ankete bili reprezentativni.


Zapisnik sa sjednice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru od 28. travnja 2017. godine.

Objavljeno: 22. svibnja 2017.

 

Objavljen je Zapisnik sa sjednice Odbora od 28. travnja 2017. godine.


Reakreditacija Sveučilišta u Mostaru: Poziv za sastanak sa studentima GF-a.

Objavljeno: 15. svibnja 2017.

 

Poštovani studenti,

Sveučilište u Mostaru trenutačno prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu, Sveučilište u Mostaru posjetit će Stručno povjerenstvo. Obvezatan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom, predstavnicima nastavnog osoblja i studentima. Ljubazno Vas molimo da se u srijedu 17. svibnja 2017. s početkom u 12:00 sati u predavaonici C u što većem broju odazovete na sastanak sa Stručnim povjerenstvom, koje bi željelo čuti i vaš glas.


Reakreditacija Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 4. svibnja 2017.

 

Sveučilište u Mostaru trenutačno prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu, Sveučilište u Mostaru posjetit će Stručno povjerenstvo. Želite li Stručnom povjerenstvu dostaviti svoj komentar, primjedbe, prijedloge ili želite pohvaliti rad sveučilišta, fakulteta ili pojedinca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije do 11. svibnja 2017. godine.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije Sveučilišta u Mostaru.


IZVJEŠĆE o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2016./2017. godine

Objavljeno: 3. ožujka 2017.

 

Objavljeno je Izvješće o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra akademske 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Znanstveno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je jednoglasno usvojilo ovo IZVJEŠĆE, na 159. sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine.


REZULTATI o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2016./2017. godine

Objavljeno: 25. veljače 2017.

 

Objavljeni su Rezultati o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Usporedni grafikoni skupnih podataka prikupljenih studentskim vrednovanjem nastavnog rada dostupni su i pri stranici Vrednovanja i rezultati.


Predstavnici sustava za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru sudjelovali na seminaru: Provedba ESG-a na hrvatskim visokim učilištima

Objavljeno: 21. veljače 2017.

 

Predstavnici sustava za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru, među kojima i predsjednik OKGF-a, sudjelovali su 20. veljače 2017. godine na seminaru: Provedba ESG-a na hrvatskim visokim učilištima. Seminar je održan u Zagrebu u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) iz RH.

Europski standardi i smjernice (ESG) imaju važnu ulogu u razvoju sustava osiguravanja kvalitete država i visokih učilišta na cijelom Europskom prostoru visokog obrazovanja, kao i u prekograničnoj suradnji. Na seminaru je sudjelovalo gotovo 150 sudionika. Govornici na seminaru su bili Colin Tück, ravnatelj Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR), Elizabeth Noonan, voditeljica ureda za osiguravanje kvalitete University College Cork iz Irske, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra te predstavnice Agencije: dr. sc. Vesna Dodiković Jurković, mr. sc. Sandra Bezjak i Ivana Borošić.

[ESG_seminar_International_20_2_2017]

[Izvor: AZVO]


Zapisnik sa sjednice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru od 3. veljače 2017. godine.

Objavljeno: 6. veljače 2017.

 

Objavljen je Zapisnik sa sjednice Odbora od 3. veljače 2017. godine.


Sastanak ureda/odbora za kvalitetu.

Objavljeno: 2. veljače 2017.

 

Dana 2. veljače 2017. godine u Centru za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru održan je radni sastanak voditelja ureda/odbora za kvalitetu sa znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica našega Sveučilišta.

Teme ovog radnog sastanka bile se definiranje završnih aktivnosti glede konačne realizacije samoevaluacijskih izvješća Fakulteta u postupku reakreditacije našeg Sveučilišta od strane AZVO-a iz RH, te utvrđivanje vremenskog okvira djelovanja i pripreme za nadolazeću posjetu Povjerenstva.


Novi član OKGF-a iz reda studenata.

Objavljeno: 23. siječnja 2017.

 

Znanstveno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na 158. sjednici održanoj 23. siječnja 2017. godine, te na prijedlog Studentskog zbora donijelo je Odluku o imenovanju novog člana Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a iz reda studenata. Novi član je postao kolega Ivan Brajković, student druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva.


Studentsko vrednovanje (anketa) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 17. siječnja 2017.

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru u sklopu svojih aktivnosti, vezanih za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u 2017. godini, provest će on-line anketu za studentsko vrednovanje nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2016./2017. godine. Želimo doznati mišljenje naših kolegica i kolega studenata o nastavnom procesu, njihove prijedloge za poboljšanje i uključiti studente u ostvarenju zajedničkog nam cilja postizanja izvrsnosti.

Link do anketnog upitnika za svaki kolegij na koji su kolegica ili kolega student prvi put upisani u ovom semestru, nalazit će se od 17. do 31. siječnja 2017. godine u njihovom ISS profilu.

Anketa je anonimna. Ni na koji način se ne mogu povezati informacije o studentu s odgovorima koje daje.

Nadamo se da će se kolegice i kolege studenti odazvati u što većem broju kako bi rezultati ankete bili reprezentativni.


Sastanak na temu anketa.

Objavljeno: 11. siječnja 2017.

 

U ponedjeljak 16. siječnja 2017. godine u amfiteatru će se u 12.00 sati održati sastanak studenata svih godina s rukovodstvom Fakulteta na temu anketa.

Svi studenti su pozvani na sastanak.