AZVO: Upute za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta - radni dokument

AZVO: Upute za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta - FINALNI dokument (veljača 2016.)

AZVO: Potvrda o reakreditaciji Sveučilišta u Mostaru - (svibanj 2018.)

CEENQA: Elektronički bilten (newsletter) CEENQA-e (🇬🇧 | Oct 2016).

EACEA: Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa - Erasmus+ (veljača 2016.)

ECA: Elektronički bilten (newsletter) ECA-e (🇬🇧 | Jan 2017).

ESABiH: Preporuke iz Izvješća o ocjeni obrazovne kvalitete preddiplomskog i diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (siječanj 2012.)

EURASHE: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (🇬🇧 | ESG 2015)

EURASHE: Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (🇭🇷 | ESG 2015)

GFMO: Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2010.)

GFMO: Samo-evaluacijsko izvješće studijskog programa građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2011.)

GFMO: Samo-evaluacijsko izvješće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2014.)

GFMO: Samo-analiza Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2016.)

GFMO: Izvješće o radu Odbora od 1. listopada 2014. do 10. studenog 2015. godine

GFMO: Izvješće o provedenoj Brucoškoj anketi akademske 2018./2019. godine

GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 18. listopada 2016. godine

GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 14. srpnja 2016. godine

GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 28. travnja 2016. godine

GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 20. siječnja 2016. godine

SVEMO: Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Mostaru (2015.)

SVEMO: Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu u Mostaru (2008.)

SVEMO: Vodič kroz osiguranje kvalitete - za studente i nastavnike (2008.)

SVEMO: Pravilnik o studentskoj anketi na Sveučilištu u Mostaru (2006.)

HEA BiH: Rješenje o upisu Sveučilišta u Mostaru u državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH (2015.)

HEA BiH: Izvješće Povjerenstva za ocjenjivanje i reviziju kvalitete i davanje preporuka o akreditaciji Sveučilišta u Mostaru (2015.)

HEA BiH: Plan borbe protiv korupcije Agencije za razvoj visokog obrazovanja i sosiguranje kvalitete BiH (2016.-2017.)

HEA BiH: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju - Europska iskustva i prakse (2011.)

UNESCO: Svjetska deklaracija o visokom obrazovanju Ujedinjenih Naroda (1998.)

UNESCO: Smjernice za učinkovitu međunarodnu praksu u pogledu borbe protiv akademske korupcije i jačanja vjerodostojnosti visokog obrazovanja (2016.)