Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Dekanicom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a za 2019. godinu

Objavljeno: 4. prosinca 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Dekanicom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a za 2019. godinu


Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Dekanicom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a za 2019. godinu

Objavljeno: 29. studenoga 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Dekanicom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a za 2019. godinu


Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF s Upravom, i studentskim predstavnicima svih godina, održan dana 28. studenoga 2019. godinu

Objavljeno: 28. studenoga 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF s Upravom, i studentskim predstavnicima svih godina, održan dana 28. studenoga 2019.


Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Dekanicom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a za 2019. godinu

Objavljeno: 27. studenoga 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Dekanicom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a za 2019. godinu


Izvješće Izvješće o provedenoj anketi o radu studentske referade i ostalih resursa u ak. 2019./2020. godini

Objavljeno: 19. studenoga 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o Izvješće o provedenoj anketi o radu studentske referade i ostalih resursa u ak. 2019./2020. godini


Izvješće o sastanku sa Voditeljicom Sveučilišnog Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete, i predstavnicima koordinatora Sastavnica SUM-a

Objavljeno: 11. studenoga 2019.

 

Objavljeno je Izvješće Izvješće o sastanku sa Voditeljicom Sveučilišnog Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete, i predstavnicima koordinatora Sastavnica SUM-a


Izvješće o provedenoj BRUCOŠKOJ ANKETI ak. 2019./2020. godine

Objavljeno: 25. listopada 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o provedenoj BRUCOŠKOJ ANKETI ak. 2019./2020.


Izvješće o sastanku nastavnog osoblja u Vijećnici GF 15.10.2019. s Voditeljicom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru

Objavljeno: 15. listopada 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku nastavnog osoblja u Vijećnici GF 15.10.2019. s Voditeljicom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru.


Izvješće o sastanku s Timom za Samoevaluaciju, Voditeljicom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru i predstavnicima koordinatora Sastavnica 10.10.2019.

Objavljeno: 10. listopada 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku s Timom za Samoevaluaciju, Voditeljicom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru i predstavnicima koordinatora Sastavnica 10.10.2019.


Izvješće o sastanku s Voditeljicom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru i Referade GF

Objavljeno: 13. rujna 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku s Voditeljicom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru i Referade GF


Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a

Objavljeno: 10. rujna 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a


Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a

Objavljeno: 16. srpnja 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a


Izvješće o provedenoj studentskoj anketi ljetnog semestra akademske 2018./2019.g. na prvoj i drugoj godini sveučilišnog preddiplomskog studija Arhitekture i urbanizma u papirnatoj verziji

Objavljeno: 1. srpnja 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o provedenoj studentskoj anketi ljetnog semestra akademske 2018./2019.g. na prvoj i drugoj godini sveučilišnog preddiplomskog studija Arhitekture i urbanizma u papirnatoj verziji


IZVJEŠĆE o provedbi on–line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Objavljeno: 1. srpnja 2019.

 

Objavljeno je IZVJEŠĆE o provedbi on–line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru


Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a

Objavljeno: 10. svibnja 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a


Zapisnik sa Sastanka sa studentskim predstavnicima 16.svibnja 2019.

Objavljeno: 16. svibnja 2019.

 

Objavljen je Zapisnik sa Sastanka sa studentskim predstavnicima 16.svibnja 2019.


Izvješće o prisustvu na Radionici organiziranoj od strane SUM-a: Sveučilišna radionica o E-učenju, sinonim za novo, moderno i kvalitetno obrazovanje

Objavljeno: 25. travnja 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o prisustvu na Radionici organiziranoj od strane SUM-a: Sveučilišna radionica o E-učenju, sinonim za novo, moderno i kvalitetno obrazovanje


Izvješće o prisustvu prezentacije Twining projekta 20.03. u Amfiteatru GF i sastanku na Rektoratu SUM-a 05.04. o izradi Nacrta Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih kvalifikacija

Objavljeno: 5. travnja 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o prisustvu prezentacije Twining projekta 20.03. u Amfiteatru GF i sastanku na Rektoratu SUM-a 05.04. o izradi Nacrta Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih kvalifikacija


Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a

Objavljeno: 1. travnja 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a


Zapisnik sa Sastanka sa studentskim predstavnicima 15.ožujka 2019.

Objavljeno: 15. ožujka 2019.

 

Objavljen je Zapisnik sa Sastanka sa studentskim predstavnicima 15.ožujka 2019.


Izvješće o sastanku na rektoratu SUM-a o izradi Nacrta Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih kvalifikacija 13.03.2019

Objavljeno: 13. ožujka 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku na rektoratu SUM-a o izradi Nacrta Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih kvalifikacija 13.03.2019


Izvješće o nazočnosti Info danu mobilnosti 12.03.2019

Objavljeno: 12. ožujka 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o nazočnosti Info danu mobilnosti 12.03.2019


Izvješće o sastanku s Voditeljicom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru

Objavljeno: 25. veljače 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku s Voditeljicom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru


Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a

Objavljeno: 25. veljače 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku Predsjednice OKGF sa Upravom fakulteta i Voditeljicom provedbe Akcijskog plana Strategije SUM-a


Izvješće o sastanku s Uredom za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru

Objavljeno: 19. veljače 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku s Uredom za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru


Zapisnik sa sastanka Odbora povodom provedene studentske ankete zimskog semestra akademske 2018./2019.g.

Objavljeno: 18. veljače 2019.

 

Objavljeno je Zapisnik sa sastanka Odbora povodom provedene studentske ankete zimskog semestra akademske 2018./2019.g.


IZVJEŠĆA o provedbi studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine

Objavljeno: 20. veljače 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra akademske 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno je Izvješće o provedenoj studentskoj anketi zimskog semestra akademske 2018./2019. godine na prvoj i drugoj godini sveučilišnog preddiplomskog studija Arhitekture i urbanizma u papirnatoj verziji.

Znanstveno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je jednoglasno usvojilo ovo IZVJEŠĆA, na 179. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine.


Znanstveni sat na temu e-učenja i e-kolegija

Objavljeno: 18. veljače 2019.

 

U srijedu, 20. 2. 2019. u 11 sati u vijećnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru će biti održan znanstveni sat na temu e-učenje i e-kolgiji. Predavač će biti doc. dr. sc. Marko Odak. Nakon predavanja, u 12 sati održat će se radionica na istu temu u računalnoj učionici, na kojoj će svi nastavnici i asistenti Građevinskog fakulteta moći praktično pristupiti otvaranju e-kolegija i postavljati pitanja na tu temu.

Radionicu će voditi Anton Vrdoljak i Božo Penavić. Pozivaju se svi nastavnici i asistenti Građevinskog fakulteta da prisustvuju predavanju i radionici.

Povećanje pokrivenosti kolegija e-učenjem je jedan od strateških zadataka svakog fakulteta.


REZULTATI o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine

Objavljeno: 18. veljače 2019.

 

Objavljeni su Rezultati o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Usporedni grafikoni skupnih podataka prikupljenih studentskim vrednovanjem nastavnog rada dostupni su i pri stranici Vrednovanja i rezultati.


Zapisnik sa sastanka Uprave fakulteta o aktivnostima iz Akcijskog plana provedbe Strategije SUM-a za 2019. godinu

Objavljeno: 11. veljače 2019.

 

Objavljen je Zapisnik sa sastanka Uprave fakulteta o aktivnostima iz Akcijskog plana provedbe Strategije SUM-a za 2019. godinu.


Zapisnik sa sastanka Uprave fakulteta o aktivnostima iz Akcijskog plana provedbe Strategije SUM-a za 2019. godinu

Objavljeno: 28. siječnja 2019.

 

Objavljen je Zapisnik sa sastanka Uprave fakulteta o aktivnostima iz Akcijskog plana provedbe Strategije SUM-a za 2019. godinu.


Zapisnik sa sastanka s IACES-om, studentskim predstavnicima i Upravom fakulteta

Objavljeno: 24. siječnja 2019.

 

Objavljen je Zapisnik sa sastanka s IACES-om, studentskim predstavnicima i Upravom fakulteta.


Zapisnik sa sastanka s studentskim predstavnicima

Objavljeno: 22. siječnja 2019.

 

Objavljen je Zapisnik sa sastanka s studentskim predstavnicima.


Izvješće o sastanku za razradu aktivnosti povodom Izrade Akcijskog plana provedbe Strategije SUM-a

Objavljeno: 16. siječnja 2019.

 

Objavljeno je Izvješće o sastanku za razradu aktivnosti povodom Izrade Akcijskog plana provedbe Strategije SUM-a.


Studentsko vrednovanje (anketa) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 14. siječnja 2019.

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru u sklopu svojih aktivnosti, vezanih za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u 2019. godini, provest će on-line anketu za studentsko vrednovanje nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine. Želimo doznati mišljenje naših kolegica i kolega studenata o nastavnom procesu, njihove prijedloge za poboljšanje i uključiti studente u ostvarenju zajedničkog nam cilja postizanja izvrsnosti.

Link do anketnog upitnika za svaki kolegij na koji ste prvi put upisani u ovom semestru nalazit će se od danas do 27. 1. 2019. u vašem ISS profilu.

Anketa je anonimna. Ni na koji način se ne mogu povezati informacije o studentu s odgovorima koje daje.

Nadamo se da će se kolegice i kolege studenti odazvati u što većem broju kako bi rezultati ankete bili reprezentativni.


Izvješće sa sastanka Rektora i Prorektora SUM-a s Prodekanima UJ-a

Objavljeno: 14. siječnja 2019.

 

Objavljeno je Izvješće sa sastanka Rektora i Prorektora SUM-a s Prodekanima UJ-a, povodom Izrade Akcijskog plana provedbe Strategije Sveučilišta u Mostaru.


Zapisnik sa sastanka s Dekanicom GF-a o provedbi Akcijskog plana po preporukama AZVO-a za 2019. godinu

Objavljeno: 11. siječnja 2019.

 

Objavljen je Zapisnik sa sastanka s Dekanicom GF-a o provedbi Akcijskog plana po preporukama AZVO-a za 2019. godinu.


Zapisnik sa sastanka predstavnika OKGF-a sa Sveučilišnim Uredom i Timom za izradu Samoevaluacijskog Izvješća i ostalim prdstavnicima UJ SUM-a

Objavljeno: 9. siječnja 2019.

 

Objavljen je Zapisnik sa sastanka predstavnika OKGF-a sa Sveučilišnim Uredom i Timom za izradu Samoevaluacijskog Izvješća i ostalim prdstavnicima UJ SUM-a.